Rusza kolejna edycja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który ma na celu wsparcie funkcjonowania stołówek szkolnych. Termin składania wniosków o dofinansowanie mija 30 kwietnia 2024 roku, więc czas na działanie jest ograniczony.

Cel programu

Program „Posiłek w szkole i w domu” ma na celu poprawę standardu funkcjonowania stołówek szkolnych oraz zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków na spożywanie posiłków zarówno w szkole, jak i w domu. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie doposażenie istniejących stołówek, stworzenie nowych, jak również adaptacja i wyposażenie pomieszczeń jadalnych.

Nowe rozporządzenie

Rozporządzenie regulujące zasady korzystania z dofinansowania w ramach programu na lata 2024-2028 weszło w życie 26 stycznia 2024 roku. Określa ono rodzaje wsparcia, kryteria oceny wniosków, oraz sposób monitorowania realizacji zadań.

Limity dofinansowania

W ramach programu dofinansowanie może objąć różne działania, takie jak doposażenie istniejących stołówek, tworzenie nowych oraz adaptacja pomieszczeń jadalnych. Pełna pula środków na ten cel wynosi 39 360 124 zł.

Termin składania wniosków

Gminy i inne organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na siedzibę.

Wymagany wkład własny

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest zagwarantowanie wkładu własnego na poziomie co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Wkład ten może być wniesiony pieniężnie lub rzeczowo, np. poprzez usługi lub zakup wyposażenia.

Podsumowanie

Nowy program dofinansowania stołówek szkolnych to doskonała okazja dla gmin i innych organów prowadzących szkoły do poprawy warunków żywieniowych dla uczniów. Termin składania wniosków zbliża się szybko, dlatego warto już teraz zająć się przygotowaniem dokumentów i zgłosić swoje potrzeby. Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są u wojewodów odpowiedzialnych za obszar danej placówki.