Szukasz wsparcia finansowego dla swojej firmy z sektora HoReCa, turystyki lub kultury? Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na 2024 rok przewiduje znaczące środki przeznaczone na branże dotknięte skutkami pandemii COVID-19. Dzięki tym dotacjom masz szansę unowocześnić swoją działalność i przystosować się do nowych wyzwań rynkowych. Dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby zdobyć tę cenną pomoc finansową!

Kto może ubiegać się o dotacje?

Dotacje w ramach KPO 2024 są adresowane głównie do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) z sektorów HoReCa, turystyki i kultury. Aby być uprawnionym do wnioskowania o dofinansowanie, Twoja firma musi spełniać kilka kluczowych kryteriów.

Kryteria kwalifikacyjne:

1. Mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwo.

2. Działanie w branżach: hotele, restauracje, catering, obiekty turystyczne i kulturalne.

3. Spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% w 2020 lub 2021 roku w porównaniu z 2019 lub 2020 rokiem.

4. Rozpoczęcie projektu po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

5. Planowany okres realizacji projektu nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy od daty rozpoczęcia, zakończenie najpóźniej do 31 stycznia 2026 roku.

Jakie projekty kwalifikują się do wsparcia?

Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie, obejmują szereg działań mających na celu rozwój działalności lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego. Oto niektóre z możliwych inwestycji:

– Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną.

– Inwestycje związane z zieloną transformacją.

– Wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej.

– Wykorzystanie technologii cyfrowych.

– Podnoszenie kwalifikacji pracowników.

– Usługi rozwojowe, takie jak opracowanie studium wykonalności czy zmiany modelu biznesowego.

Jakie są wysokości dofinansowania?

Minimalna wartość dofinansowania, o jaką możesz się ubiegać, to 50 000 zł, natomiast maksymalna wynosi 540 000 zł. Planowany poziom dofinansowania ma wynosić do 90% w ramach pomocy de minimis.

Jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków planowany jest na I kwartał 2024 roku. Warto już teraz zacząć przygotowywać swoją aplikację, aby mieć wszystko gotowe na czas. Wnioski będą oceniane na bieżąco, maksymalnie do 14 dni od złożenia, dlatego też szybkie i staranne przygotowanie dokumentów jest kluczowe.

Podsumowanie

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności na 2024 rok to szansa dla branży HoReCa, turystyki i kultury na odświeżenie i dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Dofinansowanie w ramach tego programu może stanowić istotne wsparcie dla Twojego przedsiębiorstwa. Nie czekaj, zacznij już teraz przygotowania do aplikacji, aby mieć szansę skorzystać z tej cennej pomocy finansowej!

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dotację, skorzystaj z usług ekspertów od dotacji. Ich wsparcie i weryfikacja pomysłu pod kątem finansowania zwiększą szanse Twojej firmy na sukces!

Źródło