W 2023 roku Polska wprowadziła do swojego prawa unijną Dyrektywę Plastikową, która niesie ze sobą szereg nowych obowiązków dla lokali gastronomicznych związanych z jednorazowymi opakowaniami z tworzyw sztucznych. Część z tych obowiązków już obowiązuje, a kolejne pojawią się sukcesywnie w 2024 roku. Jakie zmiany czekają właścicieli i pracowników gastronomii?

Kogo będą dotyczyły nowe obowiązki?

Nowe regulacje będą dotyczyły lokali gastronomicznych, które korzystają z produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych. Obejmuje to opakowania, kubki na napoje, pojemniki na żywność i inne, które nie są przeznaczone do wielokrotnego użytku.

Definicja produktu z tworzywa sztucznego

Warto zaznaczyć, że produkt z tworzywa sztucznego to też taki, który zawiera w swoim składzie śladowe ilości plastiku . Przykładem może być pojemnik na żywność z kartonu, pokryty warstwą tworzywa sztucznego mającą chronić przed wodą lub tłuszczem.

Jakie obowiązki zostały nałożone już w 2023 roku

Do 24 sierpnia 2023 roku lokale gastronomiczne powinny zarejestrować swoją działalność w rejestrze BDO (Baza Danych Odpadów) jako podmiot wprowadzający na rynek jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych. Rejestr ten będzie służył do prowadzenia ewidencji ilości i rodzajów opakowań wprowadzanych na rynek.

Obowiązki od 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku lokale gastronomiczne będą zobowiązane do pobierania od klientów tzw. opłaty konsumenckiej za każde jednorazowe opakowanie z tworzywa sztucznego. Wysokość tej opłaty może wynieść maksymalnie 1 zł za sztukę, ustalaną w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Zasady ewidencji i raportowania w 2024 roku

W 2024 roku lokale gastronomiczne muszą prowadzić szczegółową ewidencję ilości i rodzaju wprowadzonych na rynek opakowań. Raportowanie tych danych będzie wymagane w formie sprawozdania do marszałka województwa, a wszystkie informacje muszą być przechowywane przez okres 5 lat.

Alternatywne opakowania od lipca 2024 roku

Od 1 lipca 2024 roku lokale gastronomiczne muszą zapewnić klientom dostęp do alternatywnych opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne lub opakowań wielokrotnego użytku.

Kary administracyjne za niespełnienie obowiązków

Brak spełnienia nowych obowiązków może skutkować nałożeniem kar administracyjnych w wysokości od 500 zł do 20.000 zł. Należy zatem skrupulatnie przestrzegać wszystkich regulacji, aby uniknąć konsekwencji finansowych.

Podsumowując, wprowadzenie Dyrektywy Plastikowej w Polsce stawia branżę gastronomiczną przed wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska. Wprowadzenie opłat, ewidencji i promowanie alternatywnych opakowań to kroki, które mają na celu zredukowanie negatywnego wpływu jednorazowych plastikowych opakowań na naszą planetę.