W dzisiejszym dynamicznym świecie gastronomii, skuteczne zarządzanie lokalem to nie tylko kwestia doskonałej kuchni, ale również precyzyjnej kontroli nad zasobami i finansami. Jednym z kluczowych narzędzi umożliwiających osiągnięcie tego celu jest regularna inwentaryzacja.

Dlaczego inwentaryzacja jest ważna w branży gastronomicznej?

Inwentaryzacja to nieodzowny element skutecznego zarządzania lokalem gastronomicznym, zwłaszcza w kontekście surowców używanych do przygotowywania dań i napojów. Koszty związane z zapasami stanowią istotny udział w ogólnych kosztach prowadzenia restauracji, a nawet niewielkie odchylenia od norm mogą wpłynąć na stabilność finansową.Średni koszt produktów spożywczych oraz koszt napojów to kluczowe wskaźniki efektywnego zarządzania zasobami. Regularna inwentaryzacja umożliwia monitorowanie tych wskaźników oraz dostosowywanie strategii zarządzania kosztami do zmieniających się warunków rynkowych.

Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzacje?

Dokładne spisywanie towaru

Skrupulatne zliczanie towaru znajdującego się we wszystkich pomieszczeniach restauracji tj. kuchnia, bar, chłodnie, mroźnie, itd.. Następnie spisywanie danych do arkusza kalkulacyjnego Excel czy system POS.

Raportowanie:

Raportowanie stanu magazynu, kuchni i baru odgrywa równie ważną rolę. Wybór odpowiedniego narzędzia, czy to arkusza kalkulacyjnego Excel czy systemu POS, ułatwia śledzenie aktualnych stanów magazynowych. Systematyczność w wprowadzaniu faktur do systemu oraz bieżąca korekta stanów są kluczowe dla precyzyjnych danych.

Analiza odchyleń po inwentaryzacji

Identyfikacja przyczyn odchyleń między stanem księgowym a rzeczywistym jest kluczowym zadaniem. Konieczne jest zbadanie kilku możliwości, takich jak własna konsumpcja, promocje, zmiany receptur, kontrola strat i odpadów.

Dostosowanie częstotliwości inwentaryzacji

Częstotliwość inwentaryzacji powinna być dostosowana do specyfiki restauracji. Lokale o intensywnym obrocie towarów mogą wymagać częstszych inwentaryzacji, nawet kilka razy w tygodniu. Z kolei stabilnie funkcjonujące restauracje mogą przeprowadzać inwentaryzację raz w miesiącu lub rzadziej.

Narzędzia informatyczne

Automatyzacja procesu inwentaryzacji przy użyciu narzędzi informatycznych, takich jak systemy sprzedażowe i magazynowe, znacznie ułatwia i przyspiesza cały proces zliczania stanów magazynowych. Odpowiednie narzędzia umożliwiają skuteczne raportowanie, monitorowanie i identyfikację odchyleń.

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja to kluczowy element skutecznego zarządzania gastronomicznym biznesem. Dzięki regularnemu monitorowaniu stanów magazynowych, kontrolowaniu kosztów i identyfikowaniu odchyleń, restauratorzy mogą utrzymać stabilność finansową oraz osiągnąć sukces w konkurencyjnym świecie gastronomii.

Źródło:

https://gastrowiedza.pl/baza-wiedzy/zarzadzanie-lokalem/inwentaryzacja-w-lokalu-gastronomicznym